Kupující má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo na odstoupení od smlouvy. Pro uplatnění daného práva je kupující povinen o svém rozhodnutí informovat prodávajícího písemnou formou (a sice zasláním na email) a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit i ještě před doručením zásilky. Prodávající se zaručuje potvrdit obdržení formuláře o odstoupení zasláním mailu kupujícímu. Dále je kupující povinen zaslat nepoškozené zboží zpět prodávajícímu nejpozději v 14. den od obdržení mailu o zaevidování formuláře o odstoupení od smlouvy. Přičemž kupující nese náklady pouze za vrácení zboží prodávajícímu. Prodávající kupujícímu vrátí prostředky v hodnotě ceny zboží až poté, co mu bude zboží doručeno zpět. V případě snížení hodnoty zboží (lesklé šmouhy, škrábance ) způsobeného jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží jsou dány náklady snášeny kupujícím.