Obecná ustanovení

1) Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) a prodávajícím je

společnost Bosse s. r. o., se sídlem Nešporova 2550/35, 058 01 Poprad, Slovenská Republika, IČO: 50008676, DIČ: 2120145555, IČ DPH: SK 2120145555

Orgán dozoru: Inspektorát SOI se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Obrancov

 mieru 6, 080 01 Prešov

 2) Kupujícím je každý, kdo prostřednictvím e-shopu, emailu nebo telefonicky

vytvoří objednávku.

3) Spotřebitelská smlouva je vytvořena v momentě, kdy prodávající potvrdí elektronickou objednávku kupujícího zasláním emailu.

4)Smluvní vztahy 89/2012 Sb., občanského zákoníka

mezi prodávajícím a kupujícím, který při uzavírání kupní smlouvy podle těchto Všeobecných obchodních podmínek nejedná v rámci své podnikatelské činnosti  nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání jsou upravované ustanovením §1751 odst. 1 zákona č.

Objednávka

a. Vytvoření objednávky kupujícím, a to buď vyplněním formuláře na

www.galerkanaplatne.cz nebo prostřednictvím e-mailu popřípadě telefonické komunikace, odpovídá návrhu na vytvoření kupní smlouvy, která se považuje za uzavřenou v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

b. V případě vytvoření objednávky přes email nebo telefonicky je kupující povinen uvést jméno a příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo, email (při fyzické nebo právnické osobě - podnikateli i IČO, DIČ, DIČ, fakturační adresu). Při objednání zboží přes e-shop jsou tyto podmínky splněny automaticky. Objednávka provedená způsobem je ve smyslu zákona č. 108/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavřená na dálku. Zasláním objednávky kupující souhlasí s cenou objednaného zboží i s obchodními podmínkami.

c. Po vytvoření objednávky obdrží kupující automaticky vygenerován email

potvrzující zaevidování objednávky prodávajícím.

d. Objednaný výrobek bude vyroben a odeslán kupujícímu prostřednictvíkurýrní služby až po zaevidování platby za zboží prodávajícím.

e. Kupující má nárok na bezplatné stornování objednávky do uplynutí 24 hodin od obdržení potvrzujícího mailu. Stornování může být provedeno výlučně písemně, a to prostřednictvím mailu zaslaného prodávajícímu, který následně kupujícího informuje o zaevidování stornování objednávky také zasláním emailu.


Ceny

Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na

webové stránce e-shopu jsou konečné a zahrnují i poštovné a balné (poplatek navíc se vztahuje pouze při platbě na dobírku). Prodávající je vázán cenou uvedenou v e-shopu v době objednání zboží spotřebitelem.


Platba

Kupující může za objednávku zaplatit následujícími

způsoby:

a.) předem bankovním převodem VS: číslo objednávky (v případě vytvoření objednávky

prostřednictvím mailu, resp.Telefonicky bude VS kupujícímu zaslán zvlášť)

IBAN:SK60833000000029011066380 BIC / SWIFT:FIOZSKBAXXX

Pokud převod částky za zboží není proveden

nejpozději do 5 pracovních dnů, objednávka je automatický odstraněna ze systému.

b.) platební kartou přes platební bránu Besteron

c.) na dobírku kurýrovi při převzetí zboží (zpoplatněny částkou 0 CZK).

Dodací podmínky

1. Prodávající se zaručuje objednaný výrobek zhotovit a expedovat od 3 do 5 dnů od registrace platby za objednávku kupujícím (při platbě na dobírku od zaevidování objednávky).

2. Zpravidla bývá zboží doručeno přepravcem v rozmezí 3-5 dnů od jeho převzetí od prodávajícího.

3. Faktura o koupi je doručena kupujícímu prostřednictvím mailu do 48 hodin po převzetí balíku kupujícím.

Doručení zboží

Doručení výrobku je prováděno přepravcem: kurýrní

službou GLS na adresu uvedenou kupujícím. Prodávající se zaručuje obraz přiměřeně zabalit. V době doručení kupujícímu je za zásilku odpovědný přepravce. Zásilka je považována za doručenou v momentě, kdy to písemně potvrdí kupující. Při přebírání obrazu je kupující povinen zkontrolovat celistvost zásilky, v případě, že zjistí poškození zásilky je třeba vytvořit záznam o poškození, který podepíše spolu s dopravcem na základě  čeho mu bude prodávajícím poskytnuta   přiměřená sleva  nebo nový, bezvadný výrobek.

Prodávající nenese odpovědnost za opožděné doručení

ani za poškození zásilky v případě, že byly zaviněné přepravcem a to z důvodu pojištění každé zásilky.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu

Kupující má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo na odstoupení od smlouvy. Pro uplatnění daného práva je kupující povinen o svém rozhodnutí informovat prodávajícího písemnou formou (a sice vyplněním daného formuláře) a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit i ještě před doručením zásilky. Prodávající se zaručuje potvrdit obdržení formuláře o odstoupení zasláním mailu kupujícímu. Dále je kupující povinen zaslat nepoškozené zboží zpět prodávajícímu nejpozději v 14. den od obdržení mailu o zaevidování formuláře o odstoupení od smlouvy. Přičemž kupující nese náklady pouze za vrácení zboží prodávajícímu. Prodávající kupujícímu vrátí prostředky v hodnotě ceny zboží až poté, co mu bude zboží doručeno zpět. V případě snížení hodnoty zboží způsobeného jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží jsou dány náklady snášeny kupujícím.

Záruka a reklamace

Na veškeré zboží nabízené na webové stránce e-shopu

se vztahuje záruka 24 měsíců, která začíná běžet dnem, kdy kupující převzal zboží od přepravce. Prodávající neodpovídá za vady způsobené mechanickým poškozením zaviněným kupujícím, používáním zboží v podmínkách neodpovídajících přirozenému a předpokládanému prostředí zboží, t.j. pokud je obraz vystavován přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a nepřiměřené mechanické zátěži. Předmětem záruky dále není ani škoda způsobena běžným opotřebením zboží. V případě zjištění vady, která nebyla způsobena výše popsanými podmínkami, je kupující povinen právo na reklamaci uplatnit co nejdříve, a to kontaktováním prodejce na tel. čísle +421902899421 nebo na emailové adrese: info@galerkanaplatne.cz a následným zasláním vadného zboží s kopií faktury na adresu firmy prodávajícího: 

Bosse s.r.o.

Nešporova 2550/35

Poprad 05801

Slovensko


Mimosoudní řešení sporů

V případě, že kupující není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřešil jeho reklamaci nebo se domnívá, že jeho spotřebitelské práva byla porušena, má po vyčerpání všech prostředků k řešení sporu právo se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu a to za podmínky, že jeho hodnota převyšuje 20, - €?

Tímto subjektem je třetí strana, která v řešení sporu bude zprostředkovatelé mezi kupujícím a prodávajícím. Cílem je tak poskytnout rychlejší, jednodušší a levnější způsob, jak řešit vzniklý spor bez nutnosti zahájení soudního řízení.

Více informací ohledně ADR naleznete na stránce https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Navíc může spotřebitel podat žádosti online, a to prostřednictvím platformy RSO, která je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest.

Dána možnost řešení sporů se vztahuje pouze na kupujícího, který při uzavírání kupní smlouvy je fyzickou osobou, která nejedná v rámci svého povolání nebo předmětu své podnikatelské činnosti.


Ochrana osobních údajů

Provozovatele-shopu (prodávající) zpracovává osobní

údaje kupujícího za účelem plnění spotřebitelské smlouvy, která byla s kupujícím uzavřena vytvořením objednávky. Poskytnutí potřebných osobních údajů je jedním z požadavků pro uzavření platné smlouvy. Proto vyplněním objednávkového formuláře dává kupující souhlas s použitím, zpracováním a uložením  poskytnutých osobních údajů prodávajícím za účelem plnění smlouvy. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoliv odvolat.

Prodávající při zpracovávání osobních údajů kupujícího postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření spotřebitelské smlouvy (t. J. Jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, emailová adresa, kód zboží). Údaje jsou uchovávány prodávajícím po dobu záruční lhůty (2 roky) zašifrované na zabezpečeném serveru.

Fakturační údaje jsou podle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví uchovávány prodávajícím po dobu 10 let za účelem archivace účetních dokladů.

Kupujícím zadané osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, konkrétně přepravní společnosti a společnosti zpracovávající účetní dokumentaci a to za účelem správného plnění objednávky a doručení výrobku.

Kupující má právo se u prodávajícího informovat ohledně toho, které osobní údaje prodávající zpracovává a shromažďuje, pro jaké účely, komu jsou poskytovány a jak dlouho jsou ukládány.

Kupující má dále právo kdykoliv žádat o pozměnění a / nebo úpravu neúplných osobních údajů i o jejich vymazání, přesunutí nebo omezení jejich používání. Může tak učinit kontaktováním prodávajícího prostřednictvím emailové adresy: info@galerkanaplatne.cz. Avšak v případě, že kupující žádá o vymazání údajů, které jsou součástí fakturačních údajů, může být jeho žádost odmítnuta.

Kupující má právo namítat zpracování jeho osobních údajů. V případě podezření neoprávněného užívání jeho osobních údajů může podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kupující je oprávněn od prodávajícího požadovat údaje, které prodávajícímu poskytl a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojů čitelném formátu.


Zásady používání souborů cookies.

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které

mohou být odesílány do prohlížeče uživatele při návštěvě webových stránek a ukládány do jeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphon  nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory prohlížeče. Cookies  obvykle obsahují název webové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Námi využívané soubory "cookies" nijak nepoškozují počítač uživatele.

Webová stránkawww.galerkanaplatne.cz využívá 3 typy souborů cookies. Základní cookies zajišťují správné fungování e-shopu. Bez nich prodejce nemůže poskytovat služby tvořící základ této stránky. Provozní cookies umožňují shromažďování statistických informací  jakož i informací o chování návštěvníků při návštěvě stránky. Kromě toho slouží k vylepšení stránky z hlediska obsahu a designu. V případě, že návštěvník stránky se rozhodne tyto dva typy cookies zakázat, nemůže prodávající garantovat bezchybný chod e-shopu. Třetím typem souborů cookies, které nejsou nezbytné a však pomáhají vylepšit funkcionalitu stránky jsou  tzv. funkční cookies. Pomáhají vylepšit funkčnost webové stránky prostřednictvím uložení informací  jako jsou nastavení zvolené při poslední návštěvě stránky, rozložení obsahu, výběr lokality  a  pod. Využívání tohoto typu souborů cookies závisí na nastavení prohlížeče návštěvníka e-shopu.

Využití souborů cookies na stránce www.galerkanaplatne.cz lze nastavit ve webovém prohlížeči. Přičemž ve většině případů jsou nastaveny na automatické zapnuté cookies. To je možné změnit zablokováním ukládání cookies nebo zamítnutím při upozornění v momentě, kdy se mají soubory cookies uložit do zařízení návštěvníka stránky. Návod ke změně nastavení ukládání cookies se nachází v sekci pomoc zvoleného internetového prohlížeče.